ماه: آبان ۱۳۹۹

بخشنامه شماره ۱-۹۹

بخشنامه ها
با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت مبنی بر عدم احراز اهلیت ارایه خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون ها تا…
فهرست