بخشنامه ها

بخشنامه شماره ۶-۹۹

بخشنامه ها
تمدید پروانه های صادرات موقت خودروهای شخصی تا ۹۹/۱۰/۳۰ در مواردی که مهلت آنها در شرف انقضا می باشد با درخواست کتبی ذینفع یا نماینده قانونی در صورتی که تضامین…

بخشنامه شماره ۵-۹۹

بخشنامه ها
دستورالعمل اجرایی نحوه اقدام گمرکات اجرایی جهت اقدام یکنواخت به منظور ترخیص کالاهای مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار موضوع بخشنامه ۱۵۳ کلیک کنید

بخشنامه شماره ۱-۹۹

بخشنامه ها
با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت مبنی بر عدم احراز اهلیت ارایه خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون ها تا…
فهرست