پشت هر موفقیتی ، تیمی منسجم فعالیت میکند

همواره فعالیم تا موفقیت شما را رقم بزنیم.

علی اقدم

مدیر عامل

ceo@tjoyan.com

زینب طالب زاده

رییس هیئت مدیره

coo@tjoyan.com

جواد جلالی

مدیر دفتر تهران

ceoteh@tjoyan.com

رعنا علیزاده

کارشناس ثبت سفارش

هادی اسد نژاد

کارشناس امور گمرکی

پیمان جعفری

کارشناس ثبت سفارش و امور بانکی

peyman@tjoyan.com

علی یوسف زاده

کارشناس اظهار

رامین ولی نژاد ماکوئی

کارشناس آی تی

cto@tjoyan.com

علی موسی زاده

کارشناس ثبت سفارش

sabt@tjoyan.com

یاسین ابراهیمی

کارشناس حسابداری

cfo@tjoyan.com

نیما آغوب زاده

کارشناس امور بانکی

رامین محمدی

کارشناس حمل و نقل

احد فکری

کارشناس امور تولیدی

پویا محمدی

کارشناس اظهار

ez@tjoyan.com

محمد رضوی

امور داخلی

خانم مایل زاده

کارشناس امور بانکی

bank@tjoyan.com

فهرست